Beste ET, Welkom op Aarde

Beste ET,

Welkom op Aarde. Voordat jullie je volledig gaan integreren op deze planeet zal ik even een korte introductie geven. Omdat het essentieel is dat jullie je aanpassen aan onze gedachten, regels, normen en waarden zal ik in het kort uitleggen hoe het leven op Aarde er uit ziet.

1. Er is een groep ‘mensen’ op deze planeet die veel belangrijker is dan de rest, deze ‘mensen’ weten alles het beste en vertellen iedereen precies hoe ze moeten leven en wat ze moeten denken, wie dit niet accepteert en niet doet wat ze zeggen wordt gestraft. Deze groep ‘mensen’ noemt men de elite en heeft onderaannemers in de vorm van banken, multinationals en overheden. Deze laatste vindt men overal op de planeet en worden gerund door mensen die we zelf hebben uitgekozen, en omdat we mensen nodig hebben die chantabel zijn hebben pedofielen onze voorkeur. We laten de mensen zelf voor de vorm één keer in de vier jaar stemmen zodat ze de indruk krijgen dat ze er wat over te zeggen hebben. We hebben de planeet netjes in delen opgedeeld om te benadrukken dat mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen of denken en er per een bepaalde hoeveelheid mensen een overheid nodig is om ze te onderdrukken, sorry, ik bedoel leiden. Verder promoot dit systeem, als ook het religieuze systeem waarin we één religie in drie verschillende religies hebben gesplitst, het wij-zij-denken. Dit voorkomt dat mensen op het idee komen zich te verenigen om zich tegen ons te keren;

2. Er zijn hele dikke boeken vol met wetten die iedereen moet kennen. Hierin staat precies geschreven hoe het leven zal verlopen van geboorte tot dood, zelfs welke boeken men wel en niet in de boekenkast mag hebben en of en hoeveel medicinale planten men in huis mag hebben. Als men zich niet aan deze leiddraad houdt worden ze gestraft, om te voorkomen dat mensen een ander dan het voorgeschreven pad gaan belopen of andere keuzes maken dan door ons gewenst. Om te checken of iedereen zich wel houdt aan de voorgeschreven gedachten, regels, normen en waarden wordt elke bewoner van deze planeet 24/7 in de gaten gehouden en lezen we alles wat op hun computers staat. Het internet wordt gecensureerd om afwijkende meningen en onthullende uitspraken en boeken niet de ronde te laten gaan. Met klokkenluiders wordt direct korte metten gemaakt;

3. We hebben het onderwijssysteem zo ingericht dat kinderen zo vroeg mogelijk bij de ouders worden weggerukt en er een eind wordt gemaakt aan het gebruik van de rechter hersenhelft, waar de creativiteit en intuïtie zit, zodat ze alleen nog maar met hun linker hersenhelft ‘denken’. Dit betekent dat ze in staat zijn om volgens de voorgeschreven gedachten, regels, normen en waarden te leven zonder dat ze ooit op het idee komen om zelf na te gaan denken, vragen te gaan stellen of hun creativiteit of intuïtie te gaan gebruiken. De informatie die ze ontvangen op school is of regelrecht uit de duim gezogen of totaal irrelevant en voorkomt dat ze er ooit achter komen hoe ze zijn gekomen tot waar ze nu zijn of dat het ooit anders was, de vraag ‘Waarom zijn wij op Aarde?’ is uit bijna ieders gedachten gedelete. Dit proces hebben we tot in de perfectie gecontroleerd zodat ze allemaal denken dat hun gedachten hun eigen gedachten zijn en niet door hebben dat het onze gedachten zijn die we bij hun geïmplanteerd hebben door hun onderbewuste te manipuleren;

4. Om dit proces nog effectiever te laten verlopen worden mensen vergiftigd met chemicaliën die we medicijnen noemen en (soms genetisch gemanipuleerd) voedsel vol met chemische toevoegingen en pesticiden die we gezond of in ieder geval niet ongezond noemen. We vaccineren elk kind met een cocktail van vergif om de kans dat ze overlijden of een chronische ziekte of kanker krijgen enorm te vergroten. We hebben ze verslaafd gemaakt aan technologie waardoor ze dus vrijwillig zichzelf blootstellen aan de hersenbeschadigende en kankerverwekkende straling uit wifi, mobiele telefoons, magnetron, spaarlampen, smartmeters, televisie, zendmasten en allerlei varianten van computerapparatuur. We storten dagelijks duizenden tonnen aan metalen en andere ziekmakers boven de aarde uit die ze dag in dag uit inademen, voegen een extra dosis straling toe door middel van HAARP en ons chemisch afval storten we in het drinkwater en verwerken het in bijvoorbeeld tandpasta;

5. Om te voorkomen dat mensen toch op het idee kunnen komen dat al het vergif misschien niet gezond is, hebben we de media en wetenschap uitgevonden. We hebben iedereen verteld dat zij de overheid controleren en hun gezondheid proberen te bevorderen waardoor iedereen denkt dat alles wat ze zeggen waar is. Zo is het een peulenschil om, als er al mensen met kritische geluiden zijn, deze direkt de kop in te drukken door de media en wetenschappers het officiële standpunt te laten verkondigen en iedereen weer gerustgesteld is. Verder hebben we mensen gebombardeerd met totaal irrelevant entertainment als sport, muziek en films, waarin de deelnemers enorme salarissen verdienen om iedereen te overtuigen van het feit dat dit wel relevant is, en ze zich niet druk maken over belangrijkere zaken;

6. Naast iedereen verslaafd te hebben gemaakt aan ziekmakende suiker, tabak, legale en illegale drugs hebben we, heel succesvol, iedereen verslaafd gemaakt aan papieren briefjes met motiefjes die niets waard zijn, maar waarvan we gezegd hebben dat ze wel wat waard zijn, en dat hoe meer je ervan hebt hoe belangrijker en succesvoller je bent. De sleutelwoorden zijn: belangrijk zijn, succesvol zijn en ambitieus zijn, en om aan de buitenwereld te kunnen laten zien dat ze aan deze normen voldoen kunnen ze met deze papiertjes allemaal dure dingen kopen die ze niet nodig hebben. Uiteraard hebben we er voor gezorgd dat wij en onze onderaannemers, bestaande uit de top 10%, zelf bijna alle briefjes die er zijn in handen hebben, zo’n 90%;

7. De afgelopen 100 jaar zijn we druk geweest met veel van deze briefjes te drukken, maar omdat we niet zo snel konden drukken als nodig was zijn we overgegaan op gewoon getallen in een computer intikken, zodat je voor alles veel meer briefjes nodig hebt. Tegelijkertijd zorgen we er voor dat de mensen niet meer van die briefjes krijgen, zodat ze zonder het te merken steeds armer worden. Verder weten we steeds meer redenen te bedenken waarom mensen een deel van die briefjes die ze met werken verdiend hebben aan ons moeten geven, en dat noemen we belasting. Daarnaast moeten ze als ze een lening nemen van dit uit het niets getoverde geld, dat we gedelegeerd hebben aan een paar onderaannemers, rente betalen. Er is inmiddels een hoeveelheid rente schuldig aan de onderaannemers die veel groter is dan de originele leningen, wat er voor zorgt dat de gehele wereldbevolking nu ons bezit is geworden, ze kunnen zich nooit meer vrijkopen. Ze zijn nu allemaal een slaaf van ons;

8. Als er overheden zijn die zich niet aan deze globale normen en waarden houden dan noemen we ze dictators en zorgen dat ze afgezet of gedood worden en we bombarderen het hele land plat. Dit proces noemen we democratie brengen naar een land. In landen die zich wel aan de normen en waarden houden maar waar veel grondstoffen zijn starten we lokale conflicten tussen religieuze groepen zodat we onder het mom van een vredesmissie de controle over die grondstoffen kunnen krijgen. Landen die van het rechte pad dreigen af te gaan worden gestraft met economische terreur, terroristische aanslagen of door geoengineering opgewekte ‘natuurrampen’;

9. Om toe te geven aan de interne drang van mensen om ergens tegen te protesteren hebben we allemaal bewegingen opgezet om te zorgen dat ze zich druk maken over een detail zodat ze het grote geheel niet meer zien. Voorbeelden daarvan zijn de feministische beweging, homobeweging, dierenactivisme, milieu en de klimaatverandering. Dat laatste was een schot in de roos. Mensen zijn er volledig van overtuigd inmiddels dat CO2 een imaginaire opwarming van de aarde veroorzaakt en dit gaat ons verder helpen om ons plan tot volledige ontplooiing te kunnen laten komen. Dit plan is om alle macht te centraliseren in een wereldoverheid met één wereldmunt en wereldleger en de wereldpopulatie drastisch te reduceren. We zijn nu druk bezig hoe dit zo op te schrijven dat de reductie van CO2 alleen mogelijk is als we deze maatregelen nemen, zodat mensen het slikken als zoete koek. Als het op deze manier niet lukt gaan we over op wereldoorlog III;

10. Met behulp van de feministische- en homobeweging is het ons gelukt om een normaal gezin bestaande uit vader, moeder en kinderen tot de verleden tijd te laten behoren en ze te laten denken dat dat ouderwets is, de nieuwe samenstelling is alles behalve dat. De psychologische en emotionele schade die deze samenstellingen hebben bij kinderen ontgaat ze volledig en wordt genegeerd want nieuw is hip. Met dit plan hebben we er voor gezorgd dat de toekomstige kinderen niet meer in staat zullen zijn een langdurige relatie met wie dan ook aan te gaan en de hoeveelheid nieuwgeborenen zal drastisch verlagen. Daarnaast is deze toekomstige generatie van volwassenen zo met zichzelf en hun identiteitscrisis bezig dat ze niet door hebben wat er om hen heen gebeurd;

11. We hebben het voor elkaar gekregen om ze ervan te overtuigen dat ze de meest intelligente wezens op de planeet zijn. Ze hebben niet door dat geen enkel ander wezen op deze planeet ooit zo dom zou zijn de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven over te dragen aan iemand anders. Alle wezens op aarde weten dat er maar 1 wet in de natuur en het universum is en dat is: ‘Doe een ander niet aan wat jij zelf niet aangedaan wil worden’, en 1 recht en dat is het recht op zelfverdediging. We hebben dit weten te deleten uit hun hersenen en daarvoor duizenden wetten in de plaats gezet en ze ervan overtuigd dat dat de enige manier is waarop ze vredig met elkaar kunnen samenleven. Omdat ze zich zover boven de rest van de natuur verheven voelen denken ze dat het volstrekt normaal is dat voor hen andere wetten gelden dan voor de rest van de natuur;

12. Na mensen er generaties lang van overtuigd te hebben dat er zoiets is als Darwinistische evolutie is het gelukt mensen zover te krijgen te denken dat de volgende fase is om computerchips te laten implanteren. Dit zal van de overgebleven bevolking de perfecte slaven maken, die volgens de geprogrammeerde software enorm gelukkig zullen zijn met lange werkdagen en geen last meer zullen ondervinden van, voor ons in de weg zittende, emoties als liefde, empatie, verwarring, verdriet en vaardigheden als intuïtie, creativiteit, kritisch denken, etc. De perfecte posthuman wordt gecreëerd die het tijdperk mensheid voor eens en altijd achter ons zal laten: een Nieuwe Wereld Orde is geboren: de hemel op aarde;

13. Als iemand ook maar iets hier van duidelijk probeert te maken komen ze van een koude kermis thuis. We hebben ze zo goed gehersenspoeld en geprogrammeerd dat ze niemand zullen geloven. We hebben een triggerwoord geïmplanteerd dus als iemand het woord complot of samenzwering in de mond neemt gaan ze flippen, zullen deze persoon aankijken of hij/zij compleet gek is geworden en hem/haar voortaan mijden als de pest. Dit heeft er voor gezorgd dat voor het overgrote deel van de westerse wereld mensen niet doorhebben wat ze overkomt. In de rest van de wereld is dit onmogelijk gebleken omdat mensen daar geen toegang tot de media hebben en gewoon om zich heen kijken en zien wat er gebeurd. Omdat we ons plan onder andere in Agenda 21 hebben geschreven en dat gewoon te lezen is op het internet, heeft men onder ons motto ‘wie zwijgt stemt toe’ hun volledige toestemming voor het uitvoeren van dit plan gegeven.

Nogmaals welkom op planeet Aarde, de beste planeet in het universum met intelligente wezens genoemd mensen die allemaal samen een prachtige planeet hebben vorm gegeven met geweldige normen en waarden, een planeet van vrijheid en vrede. Echt een plek waar je je thuis kunt voelen. Mocht je de behoefte voelen ze wijzer te maken dan ze nu zijn, dan onderdruk dat gevoel. Vergeet dat de originele staat van de mens bestond uit het efficiënt gebruik maken van de rechter hersenhelft die leidde tot een zeer hoogwaardige manier van in contact staan met anderen en de natuur, want dat zou alle overheden, multinationals, banken en technologie overbodig maken. We hebben er alles aan gedaan om mensen in een continue staat van angst te laten verkeren om de rechter hersenhelft gesloten te houden voor enige toegang. Daarom hebben we overal op de wereld mensen getraind tot niets ontziende massamoordenaars die terroristenaanslagen plegen of hele landen terroriseren. Er is biljoenen dollars en heel veel tijd gestoken in het mensen te reduceren tot linker hersenhelft ‘denkende’, angstige, verslaafde, om leiding smekende wezens. Waag het niet om ze te informeren dat er een simpele manier is om uit deze gevangenis, dit werkkamp dat we voor ze gecreëerd hebben, te ontsnappen, namelijk door de rechter hersenhelft te activeren. Zijzelf noemen dit vrijheid en democratie en we willen dat graag zo houden.

Als je je aan de door ons voorgeschreven gedachten, regels, waarden en normen houdt mag je blijven, zo niet dan verwijderen we je van onze planeet. Waag het niet om ze mee te nemen, ze zijn van ons.

Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

De kolonisators van planeet Aarde

Advertisements